air dryer หรือ เครื่องทำลมแห้ง

air dryer หรือเครื่องทำลมแห้ง เป็นส่วนประกอบของแอร์ อีกชิ้นหนึ่งที่ขาดไม่ได้ air dryer หรือเครื่องทำลมแห้ง นั้นจะทำหน้าที่ร่วมกับคอมเพรสเซอร์ เพื่อทำให้อากาศแห้ง และเย็นสบายนั้นเอง วันนี้มาทำความรู้จักเจ้า air dryer หรือเครื่องทำลมแห้ง นี้กันครับ

air dryer หรือ เครื่องทำลมแห้ง

air dryer หรือ เครื่องทำลมแห้ง

ก่อนอื่นต้องรู้จัก air dryer หรือเครื่องทำลมแห้ง ทำหน้าที่ ให้ลมที่ถูกผลิตมาจากคอมเพรสเซอร์ ซึ่งเป็นลมที่มีความชื้นติดออกมาด้วย เมื่อถูกส่งเข้ามาใน air dryer หรือเครื่องทำลมแห้ง ลมที่ออกไปจะต้องไม่มีความชื้นติดออกไปด้วย หรือให้ติดไปให้น้อยมากที่สุด ซึ่งหลักการทำงานของ air dryer เพื่อไม่ให้ลมมีความชื้นติดไปด้วยคือ ลมที่เข้ามาจะถูกแลกเปลี่ยนอุณหภูมิกับน้ำยาทำความเย็น ซึ่งจะทำให้ความชื้นที่อยู่ในลมกลั่นตัวออกเป็นน้ำ และถูกระบายทิ้งโดย air dryer หรือเครื่องทำลมแห้ง  ลมที่ผ่านกระบวนการนี้ จะมีสถานะเป็นลมที่แห้ง ออกจาก air dryer หรือเครื่องทำลมแห้ง ไปสู่กระบวนการใช้งานของลมต่อไป

air dryer หรือเครื่องทำลมแห้ง นั้นมีหลายแบบ หลายชนิด แล้วแต่ความเหมาะสมในการใช้งาน air dryer หรือเครื่องทำลมแห้ง ที่ใช้ในแอร์บ้านจะตัวเล็กๆครับ แต่มีชนิดแบบใหญ่ๆที่ใช้ตามอาคารสำนักงานก็มี

หลักการทํางานของเครื่องปรับอากาศ

หลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ที่ทำให้เครื่องปรับอากาศหรือแอร์นั้นสามารถ ปรับอากาศภายในห้อง ได้ตามที่เราต้องการนั้น คุณสงสัยหรือไม่ว่ามันมีวีธีการหรือขบวนการในการทำความเย็นอย่างไร วันนี้มารู้จักหลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศกันครับ

หลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

1) เริ่มต้นโดยคอมเพรสเซอร์ทำหน้าที่ดูดและอัดสารทำความเย็นเพื่อเพิ่มความดันและอุณหภูมิของน้ำยา แล้วส่งต่อเข้าคอยล์ร้อน
2) น้ำยาจะไหลวนผ่านแผงคอยล์ร้อนโดยมีพัดลมเป่าเพื่อช่วยระบายความร้อน ทำให้น้ำยาจะที่ออกจากคอยล์ร้อนมีอุณหภูมิลดลง (ความดันคงที่) จากนั้นจะถูกส่งต่อให้อุปกรณ์ลดความดัน
3) น้ำยาที่ไหลผ่านอุปกรณ์ลดความดันจะมีความดันและอุณหภูมิที่ต่ำมาก แล้วไหลเข้าสู่คอยล์เย็น (หรือที่นิยมเรียกกันว่า การฉีดน้ำยา)
4) จากนั้นน้ำยาจะไหลวนผ่านแผงคอยล์เย็นโดยมีพัดลมเป่าเพื่อช่วยดูดซับความร้อนจากภายในห้อง เพื่อทำให้อุณหภูมิห้องลดลง ซึ่งทำให้น้ำยาที่ออกจากคอยล์เย็นมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น (ความดันคงที่) จากนั้นจะถูกส่งกลับเข้าคอมเพรสเซอร์เพื่อทำการหมุนเวียนน้ำยาต่อไป

หลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

หลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

 

สรุปหลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

1) สารทำความเย็นหรือน้ำยา ทำหน้าที่เป็นตัวกลางดูดเอาความร้อนภายในห้อง (Indoor) ออกมานอกห้อง (Outdoor) จากนั้นน้ำยาจะถูกทำให้เย็นอีกครั้งแล้วส่งกลับเข้าห้องเพื่อดูดซับความร้อนอีก โดยกระบวนการนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดการทำงานของคอมเพรสเซอร์
2) คอมเพรสเซอร์เป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวในระบบที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนน้ำยาผ่านส่วนประกอบหลัก คือคอยล์ร้อน อุปกรณ์ลดความดัน และคอยล์เย็น โดยจะเริ่มทำงานเมื่ออุณหภูมิภายในห้องสูงเกินอุณหภูมิที่เราตั้งไว้ และจะหยุดทำงานเมื่ออุณหภูมิภายในห้องต่ำกว่าอุณหภูมิที่เราตั้งไว้ ดังนั้นคอมเพรสเซอร์จะเริ่ม และหยุดทำงานอยู่ตลอดเวลาเป็นระยะๆ เพื่อรักษาอุณหภูมิห้องให้สม่ำเสมอตามที่เราต้องการ

ที่กล่าวมาคือหลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศหรือแอร์ที่เราใช้กันตามบ้าน หรือเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ตามโรงงานก็มีหลักการคล้ายๆกันนี้แหละครับ

คอมเพรสเซอร์แอร์ประเภทต่างๆ

คอมเพรสเซอร์แอร์นั้นถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดของระบบปรับอากาศก็ว่าได้  คอมเพรสเซอร์แอร์ทำหน้าที่อัดสารทำความเย็นหรือที่เราเรียกว่าน้ำยาแอร์ มันจะดูดไอ(แรงดันตำ) ซึ่งเกิดจากการระเหยภายในคอล์ยเย็น ทำการอัดให้เป็นไอ(แรงดันสูง) อุณหภูมิสูง เพื่อส่งไประบายความร้อนต่อไป

คอมเพรสเซอร์แอร์มี 5ประเภทใหญ่ๆ คือ

1. คอมเพรสเซอร์แอร์แบบลูกสูบ(Reciprocating compressor)

คอมเพรสเซอร์แอร์บ้านแบบลูกสูบ

คอมเพรสเซอร์แอร์บ้านแบบลูกสูบ

2. คอมเพรสเซอร์แอร์แบบโรตารี่(Rotary compressor)

คอมเพรสเซอร์แอร์บ้านโรตารี่

คอมเพรสเซอร์แอร์บ้านโรตารี่

3. คอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยง(Centrifugal compressor)

คอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยง

คอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยง

4. คอมเพรสเซอร์แอร์แบบสกรู(screw compressors)

คอมเพรสเซอร์แบบสกรู

คอมเพรสเซอร์แบบสกรู

5. คอมเพรสเซอร์แอร์แบบสโกล์(Scroll compressors)

คอมเพรศเซอร์แอร์แบบสโกล์

คอมเพรศเซอร์แอร์แบบสโกล์

คอมเพรสเซอร์ทุกประเภททำหน้าที่เหมือนกัน แต่มีวิธีการในการอัดไอที่แตกต่างกันตามประเภท คอมเพรสเซอร์แอร์บ้านนิยมใช้แบบลูกสูบ ถ้าเสีย สามารถเปลี่ยนหรือซ่อมได้ ถ้ามีปัญหาติดต่อช่างของเราได้เลยครับ

ท่อน้ำทิ้งแอร์ตันแก้ไขอย่างไร

การแก้ปัญหาท่อน้ำทิ้งแอร์ตัน นั้นไม่ยาก และมีหลายวิธี แต่วันนี้เราจะนำเสนอวิธีที่ใช้งูเหล็ก แก้ปัญหาท่อน้ำทิ้งตันกันนะครับ
1 ถอดฝาครอบท่อน้ำทิ้ง หรือถอดท่อน้ำทิ้ง ปลดล็อค สายเคเบิ้ล ของงูเหล็ก และสอดปลายสายเข้าไปในท่อเรื่อย ๆ จนปลายของสายเคเบิ้ลสัมผัสส่วนที่อุดตัน
2 กรณีที่เจอส่วนโค้งของท่อ หรือดันสายต่อไปไม่ได้ อีก ให้ล็อคสายเคเบิ้ลโดยเหลือระยะห่างจากปากท่อน้ำทิ้งประมาณ 6 นิ้ว แล้วหมุนที่ตลับตามเข็มนาฬิกา พร้อมออกแรงดันสายเคเบิ้ลไปข้างหน้า หลัง จากนั้นให้ปลดล็อคสายแล้วดันสายต่อไปอีก
3 เมื่อแน่ใจว่าเจอส่วนที่อุดตันแล้ว ล็อคสายเคเบิ้ลและหมุนตามเข็มนาฬิกา สิ่งปฏิกูลที่อุดตันอยู่จะติดปลายสายเคเบิ้ล
4 ปลดล็อคสายเคเบิ้ล แล้วค่อย ๆ ดึงสายออกจากท่อ ทำซ้ำข้อ 1 และ 3 จนแน่ใจว่าสิ่งอุดตันออกหมดแล้ว หากทำแล้วไม่พบสิ่งอุดตันเลยตั้งแต่แรก ให้ย้ายไปทำกับท่อระบายที่เชื่อมต่อกัน ซึ่งนำไปสู่ทางระบายใหญ่
5 เมื่อสิ่งปฏิกูลหลุดออกแล้ว ให้ใส่สายกลับเข้าไปในท่อใหม่อีกครั้ง แล้วทำซ้ำขั้นตอนเดิม เพื่อให้ปลายสายขูดเอาคราบสิ่งปฏิกูลที่สะสมเกาะติดท่ออยู่ออก จากนั้นให้ต่อท่อน้ำทิ้งกลับตามเดิม แล้วเทน้ำร้อนลงไปในท่อ เพื่อล้างคราบออกให้หมด
แค่นี้ปัญหาท่อน้ำทิ้งแอร์ตันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อิกต่อไปนะครับ ถ้าท่อน้ำทิ้งตัน อย่าปล่อยไว้นะครับรีบแก้ปัญหาเลย

การวางท่อน้ำทิ้งแอร์ที่ถูกต้องทำอย่างไร

การเกิดน้ำยาแอร์รั่วนั้น เหตุผลหนึ่งมาจากการวางท่อน้ำทิ้งแอร์ไม่ดี หรือเลือกท่อน้ำทิ้งที่ไม่เหมาะสมหรือไม่มีคุณภาพ มาติดตั้ง วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีวางท่อน้ำทิ้งแอร์ ที่ถูกต้องมานำเสนอครับ

การวางท่อน้ำทิ้งแอร์

การวางท่อน้ำทิ้งแอร์

คุณสมบัติของท่อที่เหมาะสมนำมาใช้เพื่องานระบายน้ำทิ้งจากแอร์ต้องเป็นท่อพีวีซีที่ย่อมาจากโพลีไวนิลคลอไรด์(Polyvinyl chloride)จะเป็นสีฟ้าผลิตขึ้นตามมาตรฐาน มอก.17-2532  ชั้นคุณภาพท่อ หรือคลาส 13.5  หมายความว่าสามารถรับแรงดันของท่อได้ถึง 13.5 ก.ก.ต่อตารางเซ็นติเมตรความยาวต่อท่อน4เมตร ไม่ใช่ว่าชั้นคุณภาพอื่นไม่สามารถนำมาใช้ได้เหมือนกันแต่ควรจะเพิ่มความหนาของฉนวนหุ้มท่อ(Closecell insulation)ให้มากขึ้น
โดยทั่วไปท่อพีวีซีสีฟ้าจะมีคุณสมบัติเหมาะกว่าที่สีขาวและเหลืองที่ใช้เป็นท่อร้อยสายไฟฟ้า,สีเทาที่ใช้เพื่อระบบประปาในงานเกษตรข้อดีก็คือ มีความเหนียวยืดหยุ่นตัวได้,ทนต่อแรงดันน้ำได้ดี,มีผิวมันเรียบช่วยให้การไหลของน้ำได้ดี,ติดตั้งง่าย ต้านทานการผุกร่อนได้ดี,มีน้ำหนักเบาและราคาถูก และอายุการใช้งานนานเกิน10ปี แต่ก็มีข้อเสียคือใช้ได้กับน้ำธรรมดาอย่างเดียว(ใช้เป็นท่อน้ำร้อนไม่ได้)เปราะ แตกหักง่ายหากโดนแสงแดดเป็นเวลานานก็จะเสื่อมสภาพได้เร็ว ไม่ทนทานต่อแรงกระแทก
แต่การติดตั้งที่เป็นสาเหตุให้น้ำแอร์รั่วเช่น การต่อข้อต่อไม่แน่นทากาวไม่ทั่วท่อ ทากาวเฉพาะที่ท่อแต่ไม่ทาที่ข้อต่อหรือข้องอเลยหรือแม้แต่ไม่ทากาวเลยก็มี ประมาณว่าลองประกอบดูก่อนพอประกอบเสร็จก็ลืมถอดออกมาทากาวแบบนี้ก็มีควรเช็คให้แน่ใจก่อนต่อเข้ากับถาดน้ำทิ้ง ข้อต่อระหว่างถาดน้ำทิ้งกับท่อพีวีซีควรต่อควรใช้ท่ออ่อนหรือสายยางน้ำสวมเข้ากับท่อที่ถาดน้ำทิ้งแล้วรัดด้วยเข็มขัดรัดท่อ และควรรัดให้แน่นก่อนทำการลองเปิดแอร์เพราะน้ำรั่วจากการรัดเข็มขัดไม่แน่นนี่แหละที่ผมเจอบ่อยครั้ง
หากเป็นแอร์(wall type)ติดผนังจะมีสายยางอ่อนหุ้มฉนวนสำเร็จรูปแถมมากลับตัวเครื่องเลย เราเพียงต่อเข้ากับท่อพีวีซีก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแต่ควรระวังข้อต่อสายยางอ่อนกับถาดน้ำทิ้งอาจหลุดหรือหลวม เป็นสาเหตุทำให้น้ำหยดหลังการติดตั้งเสร็จได้ความชันของท่อก็ควรพอดีควรอยูที่1:100คือความยาวของท่อน้ำทิ้งแอร์1เมตรให้ระดับต่ำลง1เซ็นติเมตร ปลายท่อน้ำทิ้งไม่ควรจมอยุ่กับน้ำหรือบริเวณที่น้ำทั่วถึงได้
ถ้าคุณวางท่อน้ำทิ้งแอร์ได้ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ปัญหาน้ำยาแอร์รั่วก้อจะไม่มากวนใจคุณอีกต่อไป และอย่าลืมว่าต้องเลือกท่อน้ำทิ้งให้เหมาะสมด้วยเพราะท่อน้ำทิ้งแต่ละชนิดนั้นใช้งานต่างกัน