ขั้นตอนและวิธีติดตั้งแอร์

วิธีติดตั้งแอร์นั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก้อไม่ใช่เรื่องง่าย ท่านจะต้องมีทักษะในระดับหนึ่ง และต้องมีเครื่องมือที่จำเป็นในการติดตั้งแอร์ วิธีติดตั้งแอร์เขียนขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ต้องการติดตั้งแอร์ หรือผู้ที่อยากศึกษา เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทาง ในตัวอย่างนี้จะเป็นการติดตั้งแอร์ชนิดติดผนัง(แอร์ชนิดต่างๆ)

วิธีติดตั้งแอร์มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

วิธีติดตั้งแอร์ ขั้นตอนที่1

 1. การเลือกสถานที่ติดตั้งชุดคอล์ยร้อน (CONDENSIN GUNIT) ควรติดตั้งในบริเวณที่ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าออกของลมมีการถ่ายเทอากาศได้สะดวกสามารถเดินสายไฟและท่อน้ำทิ้งได้ง่ายต้องมีช่องว่างรอบตัวเครื่องแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าขนาดที่กำหนด

  วิธีติดตั้งแอร์ ขั้นตอนที่2

 2. ชุดคอล์ยเย็น (FAN COIL UNIT)ตำแหน่งที่ใช้แขวนจะต้องแข็งแรงพอหรือรับน้ำหนัก แฟน-คอล์ย ยูนิตได้ พื้นที่ว่างบริเวณรอบตัวเครื่องจะต้องมีระบบไม่น้อยกว่าที่กำหนดบริเวณทิศทางลมส่งและลมกลับจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ เพื่อให้การไหลของ อากาศเป็นไปโดยสะดวกพยายามเลือกตำแหน่งที่เดินท่อน้ำทิ้งและท่อน้ำยาออกสู่ภายนอกห้องได้สะดวกและสั้นที่สุดอย่าเลือกตำแหน่งบริเวณที่มีแสงแดด จ้าส่องถูกแฟน-คอล์ย ยูนิต โดยตรง

  วิธีติดตั้งแอร์ ขั้นตอนที่2

 3. วิธีการติดตั้งนำแผ่นเหล็กแขวน แฟน-คอล์ย ยูนิต ออกจากตัวเครื่องตรวจสอบพื้นที่ว่างบริเวณรอยแผ่นเหล็กจะต้องมีระยะไม่น้อยกว่ากำหนด ติดแผ่นเหล็กติดกับผนังด้วยสกรูที่เตรียมไว้โดยไม่ให้มีช่องว่างระหว่างแผ่นเหล็กกับผนัง

  วิธีติดตั้งแอร์ ขั้นตอนที่4

 4. ตรวจสอบดูแผ่นเหล็กให้แน่นซึ่งต้องไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เพราะจะเป็นสาเหตุทำให้มีเสียงดังเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่ให้ท่อออกด้านหลังเครื่องต้องเจาะผนังให้ท่อน้ำทิ้งและท่อน้ำยาทะลุผ่าน โดยให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 ชม.ในกรณีที่ท่อน้ำยาออกด้านข้างของตัวเครื่องจะต้องบากตัว เครื่องตามแนวที่กำหนดไว้

  วิธีติดตั้งแอร์ ขั้นตอนที่5

 5. พันท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้งเข้าด้วยกัน โดยใช้เท ปพันท่อหรือเทปพันสายไฟก็ได้ เพื่อสะดวกและง่า ยต่อการติดตั้ง

  วิธีติดตั้งแอร์ ขั้นตอนที่6

 6. แขวนตัวเครื่องเข้ากับแผ่นเหล็กที่ยึดไว้เรียบร้อยแล้ว ระวังไม่ให้ท่อน้ำทิ้งชี้ขึ้นข้างบน หรือเบียดเสียดกับผนังจนโค้งงอต่อชุดท่อน้ำยาเข้าชุด CONDENSING UNITต่อกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่อง

วิธีการติดตั้งแอร์ข้างบนนั้น เป็นเพียงตัวอย่างในการติดตั้งแอร์เท่านั้น ในการติดตั้งจริงอาจมีหลายปัจจัยกว่านี้ขึ้นอยู่กับ เคสนั้นๆ หวังว่าบทความเรื่องวิธีการติดตั้งแอร์นี้จะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อย

วิธีเลือกซื้อแอร์ให้เหมาะกับการใช้งาน

วิธีเลือกซื้อแอร์ให้เหมาะกับการใช้งานนั้น ไม่ยาก แต่จำป็นที่จะต้องพิจารณาให้ดีเพื่อไม่ให้เสียใจในภายหลังเมื่อซื้อแอร์มาติดตั้งแล้ว เพราะอาจจะทำให้สิ้นเปลืองโดยไร้เหตุผล หรือไม่เหมาะกับการใช้งาน วันนี้เรามี วิธีเลือกซื้อแอร์ให้เหมาะกับการใช้งาน มานำเสนอ

วิธีเลือกซื้อแอร์

วิธีเลือกซื้อแอร์ให้เหมาะกับการใช้งาน ต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆดังนี้

 1. การเลือกขนาด การเลือกขนาดของแอร์ให้เหมาะสมกับห้องที่จะติดตั้ง ควรวัดขนาดของห้อ งเสียก่อน เพื่อให้ได้ความเย็นที่เหมาะสม แต่ถ้ าซื้อแอร์ที่มีขนาดใหญ่เกินไป ความ เย็นจะมากเกินไปราคาของเครื่อง ค่าติดตั้ง ค่าไฟฟ้าก็จะแพงขึ้นไปด้วย ในขณะที่ถ้าซื้อแอร์ขนาดเล็กเกินไป ความเย็นก็จะไม่พอแ ละเครื่องต้องเดินตลอดเวลาทำให้เสียค่าไฟฟ้าโดยไ ม่จำเป็น อายุการใช้งานสั้นลง
 2. ควรเลือกซื้อแอร์ที่มีความสามารถในการทำความเย็นให้เหมาะสมกับพื้นที่ห้องวิธีการคำนวณ เบื้องต้นคือ ความเย็นที่ห้องนอนต้องการคือ 800 บีทียู / ตรม. ห้องรับแขก ห้องนั่งเล่นต้องการ 800 -1000 บีทียู / ตรม. ส่วนพื้นที่สาธารณะ เช่น ห้องอาหารต้องการมากกว่า 1000 บีทียู / ตรม.
 3. ชนิดของแอร์ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะ ของห้องที่จะติดตั้งด้วย แอร์ที่นิยมใช้ในบ้านอยู่อาศัย ปัจจุบันมีจำหน่ายอยู่ 3 ชนิด คือ แอร์ชนิดติดตั้งหน้าต่าง จะเหมาะสมกับห้องที่มีลักษณะที่ติดตั้งวงกบหน้า ต่างติดช่องกระจก ช่องแสงติดตาย บานกระทุ้ง บานเกร็ด การติดตั้งแอร์ ชนิดนี้จะทำได้ง่ายและสะดวกกว่า แอร์ชนิดแยกส่วนติดฝาผนัง คือ แขวนจะเหมาะกับห้องที่มีลักษณะผนังทึบ จะติดตั้งได้สวยงามแต่จะมีราคาแพงกว่า เมื่อเปรียบเทียบแอร์ชนิดต่าง ๆ ที่ มีขนาดเท่ากัน แอร์ชนิดนี้จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าและมีเทอร์โมสตัทแบบอิเลคทรอนิกส์ สำหรับควบคุมอุณหภูมิของห้อง แอร์ ชนิดแยกส่วนตั้งพื้น จะเหมาะกับห้องที่มีลักษณะ เป็นกระจกทั้งหมด หรือติดผ้าม่านรอบห้อง ไม่อาจเจาะช่องเพื่อติดตั้งได้ แอร์ชนิดนี ส่วนใหญ่จะมีประสิทธิภาพต่ำกว่า
 4. ราคาและอายุการใช้งาน เมื่อซื้อแอร์ นอกจากจะคำนึงถึงราคาซื้อตอนแรกแล้ว รายจ่ายที่จะต้องจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทุกเดือนตอนใช้เครื่อง ก็มีความสำคัญในการเลือกซื้อด้วย นอกจากนี้จะต้องทราบอีก ด้วยว่าแอร์ที่ใช้มีอายุ การใช้งานมากน้อยเพียงใด โดยผู้ซื้อจะต้องพิจารณาราคาของเครื่องให้ดี เนื่องจากราคาไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับยี่ห้อ บางยี่ห้อมีค่าประสิทธิภาพต่ำกลับมีราคาแพง บางยี่ห้อมีค่าประสิทธิภาพสูงกลับ มีราคาถูกก็มี

วิธีเลือกซื้อแอร์ให้เหมาะกับการใช้งานที่กล่าวมาข้างต้น ลองนำไปพิจารณาดู หวังว่าคงจะเป็นแนวทางให้คนที่กำลังเลือกซื้อแอร์ใหม่ หรือผู้ที่สนใจนะครับ

แอร์มีเสียงดังเกิดจากอะไร

แอร์มีเสียงดังทำให้ท่านเกิดการลำคาญ ปล่อยใว้นานๆอาจทำให้สุขภาพหูไม่ดีแน่ แอร์มีเสียงดังเกิดจากหลายสาเหตุ ถ้าแอร์ของท่านมีเสียงดังอย่าปล่อยไว้นะครับ รีบแก้ใขเลย หรือเรียกช่างผู้เชี่ยวชาญได้ครับ

แอร์มีเสียงดัง

แอร์มีเสียงดัง ส่วนใหญ่จะมีสาเหตุ มาจาก 2 ส่วน ดังนี้ครับ

แอร์มีเสียงดังเนื่องจาก คอยล์เย็น

 • ลูกปืนหรือแบริ่งมอเตอร์คอยล์เย็น เสื่อมสภาพ ทำให้แอร์มีเสียงดัง
 • ถ้าหากเป็นแอร์ที่เก่ามากๆ ก็จะเสียงดังเวลาทำงานเนื่องจากโครงสร้างผิดรูป
 • ไม่ได้ล้างแอร์เป็นเวลานานทำให้มีฝุ่นเกาะจำนวนมาก หรือมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตัวแอร์ จนมอเตอร์ทำงานไม่สะดวก ทำให้แอร์มีเสียงดัง
 • ช่างแอร์ประกอบไม่ดีหลังจากการทำการล้างแอร์
 • ช่างแอร์ทำการติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน
 • ถ้าหากตอนติดตั้งแอร์ไม่ได้ทำการแว็คคั่ม ก็อาจเกิดเสียงดังขึ้นได้

แอร์มีเสียงดังเนื่องจาก คอยล์ร้อน

 • ขันน็อคยึดคอมเพรสเซอร์ไม่แน่น หรือลูกยางรองคอมเพรสเซอร์เสื่อมสภาพ ทำให้คอมเพรสเซอร์สั่น ทำให้แอร์มีเสียงดัง
 • โครงแอร์เสื่อมสภาพ หรือประกอบโครงไม่ดีก็สามารถทำให้แอร์มีเสียงดังได้
 • ใบพัดลมคอย์ลร้อนแตก เนื่องจากการเสื่อสภาพ หรือมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปขัดเวลาแอร์ทำงาน
 • ลูกปืนมอเตอร์พัดลมเสีย หรือจารบีที่ใส่ไว้ในตลับลูกปืนแห้ง
 • มีมด หรือแมลงเข้าไปในแม็คเนติก

ถ้า แอร์มีเสียงดัง อย่าปล่อยไว้เป็นปัญหาเรื้อรังนะครับ ควรรีบแก้ใข ถ้าแก้ด้วยตัวเองไม่ได้ก็เรียกช่างมาดูให้ครับ

 

สาเหตุและวิธีแก้ปัญหาแอร์มีน้ำแข็งเกาะ

แอร์มีน้ำแข็งเกาะทำให้แอร์ไม่เย็นและเปลืองค่าไฟของท่านอีกด้วย ถ้าท่านสังเกตุเห็น แอร์มีน้ำแข็งเกาะ ควรรีบทำการแก้ใขหรือเรียกช่างมาตรวจสอบและแก้ใข วันนี้เรามีวิธีแก้ปัญหาแอร์มีน้ำแข็งเกาะมาเป็นแนวทางในการแก้ใขปัญหาเบื้องต้น

แอร์มีน้ำแข็งเกาะ

แอร์มีน้ำแข็งเกาะ เกิดจากสองปัจจัยใหญ่ๆคือ
1. ระบบลม
2. ระบบน้ำยา

ระบบลมที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาแอร์มีน้ำแข็งเกาะ คือ

 • มอเตอร์คอล์ยเย็นเสียหรือไม่หมุนทำให้แอร์มีน้ำแข็งเกาะ ควรเรียกช่างมาทำการซ่อมและแก้ใข
 • ฟิลเตอร์หรือคอล์ยเย็นตัน ควรหมั่นล้างแอร์อย่างน้อย 6 เดือนครั้ง
 • ปริมาณลมและความเร็วลมน้อย ควรเรียกช่างมาตรวจสอบ

ระบบน้ำยาที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาแอร์มีน้ำแข็งเกาะ คือ

 • น้ำยาแอร์น้อยเกินไป แก้โดยการซื้อน้ำยามาเติมเอง หรือเรียกช่างผู้เชี่ยวชาญ
 • ตัวลดแรงดันตันบางส่วน ทำให้แอร์มีน้ำแข็งเกาะ ควรเรียกช่างผู้เชี่ยวชาญ
 • ฟิลเตอร์ดรายเออร์เริ่มตัน ควรเรียกช่างผู้เชี่ยวชาญ

สาเหตุที่ทำให้ แอร์มีน้ำแข็งเกาะด้านบนนั้น บางสาเหตุท่านอาจแก้ใขเองได้ แต่บางสาเหตุ ควรเรียกใช้บริการช่างผู้ชำนาญเท่านั้น

ปัญหาแอร์มีกลิ่นอับมีทางแก้

ปัญหาแอร์มีกลิ่นอับนั้นเป็นปัญหาที่หลายท่านไม่พึงประสงค์ และยังทำให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่านไม่ดีอีกด้วย วันนี้เราจึงนำวิธีแก้ใขแอร์มีกลิ่นอับมานำเสนอคับ

วิธีแก้แอร์มีกลิ่นอับ
เมื่อมันมีความชื้น สิ่งที่เราต้องทำคือ ไล่ความชื้นออกไป ในกรณีที่เราเปิดแอร์ ปกติแอร์จะทำงานทั้งส่วนเป่าลมเย็น (Fancoil Unit) และส่วนระบายความร้อน (Condensing Unit) ในขณะที่มันไล่กลิ่นอับก็จะเกิดความชื้นมากขึ้น เนื่องจากมีความเย็น จึงเกิดการควบแน่นของน้ำ ทำให้เกิดความชื้น และมีปัญหาแอร์มีกลิ่นอับตามมา วิธีแก้ไขคือให้ปิด Condensing Unit แล้วเปิด แต่ Fancoil Unit ให้พัดลมเป่าความชื้นให้หมดไป กลิ่นอับจะลดลงและหายไป ในที่สุด แต่ต้องแน่ใจว่าแผ่นกรองฝุ่นใน Fancoil Unit ต้องมีความสะอาด ไม่เก็บฝุ่น เพราะจะทำให้เกิดกลิ่นอับในครั้งต่อไป นี่เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ รวมทั้งแอร์ในรถ ด้วย รถที่เกิดกลิ่นอับ เพราะ ในขณะเปิดแอร์ เราก็เปิดให้ลม จากภายนอกเข้ามา ด้วยหรือ เปิดหน้าต่าง มันจึงเกิดกลิ่นอับ
แอร์มีกลิ่นอับแก้ให้หาย100%ได้ยาก สิ่งที่ทำได้คือป้องกันและดูแลให้ถี่ ช่วยได้เยอะ ที่ควรทำเพิ่มเติมหมั่นถอดล้างแผ่นกรองฟิลเตอร์ เช็ดหน้ากากพลาสติกตัวหน้าทั้งด้านในและนอก แผ่นฟอกถ้าหมดอายุให้เปลี่ยนหรือทิ้ง ก่อนปิดแอร์ใช้โหมดลดความชื้นหรือพัดลมไล่ไปก่อนปิดเครื่อง ดูแลเรื่องฝุ่น แป้ง ในห้องให้สะอาด ล้างใหญ่ปีละ2ครั้ง ตอนช่างมาล้างให้เช็คถาดน้ำว่ามีน้ำขังไหม ท่อไหลดีไหม ปัญหาหลักของแอร์มีกลิ่นอับคือ ความชื้น+สกปรก ก็เกิดกลิ่นหมักได้

วิธีแก้ปัญหาแอร์มีกลิ่นอับไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ทีนี้ก็นำไปปฏิบัติเลยนะครับ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรัก